ouderdagcie

De Ouderdagcie organiseert elk jaar een ouderdag. Dit is een dag die meestal in het eind van het jaar plaatsvindt speciaal voor ouders, met lezingen, werkcolleges en een afsluitende borrel. De ouderdag valt onder de verantwoordelijkheid van twee of drie eerstejaars, die begeleid worden door iemand uit het bestuur en twee oud-commissieleden.


De Ouderdagcie bestaat momenteel uit de volgende personen:

Commissiehoofden: [verborgen]
[verborgen]
Bestuursafgevaardigde: [verborgen]


Heb je nog vragen, mail naar