De Almanakcie is de commissie die elke vijf jaar, behorend bij het lustrum, een almanak uitgeeft.


De commissie ziet er op dit moment als volgt uit:

Commissiehoofd: [verborgen]
Bestuursafgevaardigde: [verborgen]
Commissieleden: [verborgen]
[verborgen]
[verborgen]
[verborgen]
[verborgen]


Bij interesse of voor verdere informatie kan er gemaild worden naar .