latex

Hier vind je een Cursus LaTeX gemaakt door Marnix Theijssen. Voor meer informatie kun je altijd de lshort opzoeken op internet.

Er is ook een website-variant genaamd MarTeX. Zie hier wat documentatie.


mariebriefsjabloon

Voor brieven, financiële documenten en andere documenten waarop je de Marie Curiehuisstijl wil toepassen, is er een sjabloon: mariebrieftemp. Om het te gebruiken moet je binnen LaTeX-broncode bovenaan de documentklasse definiëren als volgt.

\documentclass[a4paper]{mariebrieftemp}

Hiermee start je een brief op A4-formaat. Voor brieven voor de smcr of in een andere taal zijn er andere opties dan a4paper. Raadpleeg hiervoor je lievelingsnerd of ga zelf op onderzoek uit in /vol/impuls/marcur/tex/Mariebrief/mariebrieftemp.cls.

Voor het kunnen compileren van een brief op mariebrieftemp-sjabloon moet de LaTeX-compiler het sjabloon kunnen vinden. Het gaat hierbij om het kunnen vinden van bovengenoemde mariebrieftemp.cls, bijbehorende logo marielogo.mc.png en het lettertype Lucida Bright. Voor het beste resultaat wordt aangeraden de brieven op een loginserver van CnCZ te compileren, te weten lilo7 of lilo8. Hierop staat Lucida Bright geïnstalleerd en is het sjabloon te vinden. De makkelijkste manier om te zorgen dat de LaTeX-compiler de bestanden kan vinden, is om /vol/impuls/marcur/bashrc te gebruiken. Hier staat een regel in die zorgt dat de LaTeX-compiler het sjabloon kan vinden. Voor de liefhebbers gaat het om de volgende regel.

TEXINPUTS=/vol/impuls/marcur/tex:/vol/impuls/marcur/tex/Mariebrief

Nu kan je met liefde een brief compileren.

lilo8:~/ latex brief.tex
lilo8:~/ dvipdf brief.dvi

En, tada: er is een brief.pdf ontstaan.


overleaf en dergelijken

Tegenwoordig wordt steeds meer gebruikgemaakt van Overleaf voor het maken van LaTeX-documenten. Het compileren van brieven met het mariebrieftemp-sjabloon op Overleaf is echter non-triviaal. Het uploaden van het sjabloon en het logo zorgt ervoor dat er een pdf gecompileerd kan worden, maar door het ontbreken van Lucida Bright missen de letters MC van het logo. Voor nu is dit een limitatie. Wil je het oplossen? Meld je dan als dappere knaap met een oplossing!


troubleshooting

  1. Heb je iets voor de Impuls of voor de reis gedaan of heb je voor iets anders ConTeXt gebruikt? Dan ligt daar waarschijnlijk het probleem. Probeer de instellingen terug te draaien.
  2. Heb je de TEXINPUTS zoals hierboven ingesteld? Zo niet, dan kan LaTeX de juiste bestanden niet vinden.
  3. Zit je wel op lilo7 of lilo8? Zo niet, dan kan LaTeX mogelijk de juiste bestanden niet vinden.
  4. Gebruik je pdflatex in plaats van latex en dvipdf? Dan kan er ook wat misgaan.