huishoudelijk reglement


[verborgen] is de meest recente versie van het huishoudelijk reglement.

voorgaande versies huishoudelijk reglement
 • [verborgen]
  Dit is de vorige versie van het huishoudelijk reglement. Hierin is onder andere de Interferencie (een adviesorgaan) toegevoegd en zijn persoonlijke voornaamwoorden die onnodig verwijzen naar geslachten vervangen.

 • [verborgen]
  Dit is een oude versie van het huishoudelijk reglement. Hierin zijn veel wijzigingen aangebracht waarvan o.a. veel tekstuele aanpassingen, correcties aan de hand van de statuten en verwijderen van het verbod op het begroten van geld op de Münchenreis.

 • [verborgen]
  Dit is een oude versie van het huishoudelijk reglement. Hierin is het Dagelijks bestuur afgeschaft en er is hierin toegevoegd dat de CoCo een afrekening en begroting moet presenteren op de ALV.

 • [verborgen]
  Dit is een oude versie van het huishoudelijk reglement. Hierin is een limiet voor de bankpas voor de voorzitter toegevoegd.

 • [verborgen]
  Dit is een oude versie van het huishoudelijk reglement. Er zijn een boel wijzigingen doorgevoerd, met name met betrekking tot commissies. De details zijn te lezen in de notulen van ALV4 van 2017-2018 gecombineerd met het stuk over de voorgestelde HR-wijzigingen van dezelfde ALV.

 • [verborgen]
  Dit is een oude versie van het huishoudelijk reglement. De functie 'commissaris extern' is toegevoegd en is, in plaats van de vicevoorzitter, belast met het sponsorbeleid. Verder is er een tekstuele wijziging gedaan.

 • [verborgen]
  Dit is een oude versie van het huishoudelijk reglement. Het is nu niet meer verplicht stukken voor ALV's in de kantine te hebben liggen.

 • [verborgen]
  Dit is een oude versie van het huishoudelijk reglement. De definitie van reünist is gewijzigd en er is een taalkundige wijziging doorgevoerd.

 • [verborgen]
  Dit is een oude versie van het huishoudelijk reglement. De Coördinatiecommissie is toegevoegd aan artikel 13. Deze staat onder lid xix.

 • [verborgen]
  Dit is een oude versie van het huishoudelijk reglement. Artikel 5 lid d is veranderd omtrent het maximaal aantal adviseurs en toehoorders dat is toegestaan tijdens een Bestuursvergadering, dit is verhoogd naar het maximum aantal bestuursleden.