privacy

Op deze pagina zijn alle documenten te vinden waarin te lezen is hoe Marie Curie omgaat met persoonsgegevens. De privacyverantwoordelijke van het bestuur van het collegejaar 2020-2021 is Ilsa Lameris, die te bereiken is via .


privacyverklaring

voorgaande versies privacyverklaring


fotobeleid