Privacy

Op deze pagina zullen zo spoedig mogelijk alle documenten te vinden zijn waarin te lezen is hoe Marie Curie omgaat met persoonsgegevens. De privacyverantwoordelijke van het bestuur van het collegejaar 2020-2021 is Ilsa Lameris, die te bereiken is via .

Privacyverklaringen
Privacyverklaring vanaf 27 juli 2020

Fotobeleid
Fotobeleid vanaf 27 juli 2020