privacy


Op deze pagina zijn alle documenten te vinden waarin te lezen is hoe Marie Curie omgaat met persoonsgegevens. De privacyverantwoordelijke van het bestuur van het collegejaar 2022-2023 is Lotte Hompes, die te bereiken is via .


privacyverklaring

voorgaande versies privacyverklaring


geheimhoudingsverklaringen

voorgaande versies geheimhoudingsverklaringen


fotobeleid