privacy

Op deze pagina zijn alle documenten te vinden waarin te lezen is hoe Marie Curie omgaat met persoonsgegevens. De privacyverantwoordelijke van het bestuur van het collegejaar 2020-2021 is Ilsa Lameris, die te bereiken is via .


Privacyverklaringen
Privacyverklaring vanaf 27 juli 2020

Fotobeleid
Fotobeleid vanaf 27 juli 2020