Privacy

Op deze pagina zullen zo spoedig mogelijk alle documenten te vinden zijn waarin te lezen is hoe Marie Curie omgaat met persoonsgegevens. De privacyverantwoordelijke van het bestuur van het collegejaar 2019-2020 is Tom van der Steen, die te bereiken is via .

Privacyverklaringen
Privacyverklaring vanaf 29 juni 2018

Fotobeleid
Fotobeleid vanaf 28 november 2018