statuten


Dit zijn de huidige Statuten van Marie Curie.


statutenwijziging 2020-2021
Hieronder zijn de voorgestelde statutenwijzigingen te vinden en een brief ter verduidelijking. De Statuten 28 januari 2003 is de officiële Akte van Statutenwijziging die ingegaan is op 28 januari 2003. Deze is toegevoegd ter referentie.

  • [verborgen]
  • [verborgen]
  • [verborgen]