Het bestuur van Marie Curie

Op 1 augustus 2018 is het 47e bestuur voor het verenigingsjaar 2018-2019 aangetreden. Op deze pagina kun je vinden wie er allemaal lid zijn van het bestuur. Bovendien staat uitgelegd welke functie iedereen binnen het bestuur vervult.

De voorzitter van Marie is Lauren Keizer. Zij is het gezicht van Marie en leidt de ALV's en bestuursvergaderingen. Over alles binnen Marie kun je bij haar terecht. Daarnaast vertegenwoordigt zij Marie in de verschillende overlegorganen zowel binnen als buiten de faculteit. In de Impuls is altijd een bestuursstukje van haar te vinden.

Luc Koenen is de secretaris van het bestuur dit jaar. De correspondentie van Marie en het legen van de brievenbus behoren tot zijn taken. Ook maakt hij notulen van de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen. Je zult hem dagelijks treffen in de bestuurskamers met het maken van uitnodigingen en het beantwoorden van mailtjes.

Dit jaar is Marit Nuijten de penningmeester. Alle financiële zaken van Marie worden door haar geregeld. Samen met de secretaris houdt zij de ledenadministratie bij, en als je niet weet of je lid bent kun je dat te allen tijde aan haar vragen. Als je recht hebt op geld van Marie, moet je met haar contact op nemen.

Jesse Polman is de vicevoorzitter en tevens commissaris extern dit jaar. Hij zal de voorzitter vervangen indien die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet in staat is om haar taken uit te voeren. Ook zal hij de sponsoring regelen.

Deze vier mensen vormen samen het dagelijks bestuur. Daarnaast zijn er nog twee andere bestuursleden.

Koen Vendrig heeft de functie van commissaris intern. Hij verstuurt elke week de welbekende Mariemailer. Verder regelt hij vanalles rondom de Marie-merchandise.

Daan Roes verzorgt dit jaar de functie commissaris communicatie. Hij gaat over zaken die te maken hebben met onder andere de leden van de eigen vereniging, contact met andere (studie)verenigingen en privacy. Dit zijn allemaal taken die te maken hebben met de rol van “communicatie”. De functie is dit jaar voor het eerst gevormd als vervanging voor de functie algemeen bestuurslid.