het bestuur van marie curie


Op 1 augustus 2023 is het 52e bestuur der S.V. Marie Curie voor het verenigingsjaar 2023-2024 aangetreden. Op deze pagina kun je vinden wie er allemaal lid zijn van het bestuur. Bovendien staat uitgelegd welke functie iedereen binnen het bestuur vervult.
Het bestuur is te bereiken op .


Joep Asbreuk Voorzitter
De voorzitter van Marie Curie is Joep Asbreuk. Hij is het gezicht van de vereniging en leidt de alv's en bestuursvergaderingen. Over alles binnen Marie Curie kun je bij hem terecht. Daarnaast vertegenwoordigt hij de vereniging in de verschillende overlegorganen zowel binnen als buiten de faculteit. In de Impuls is altijd een bestuursstukje van hem te vinden.

Hij is te bereiken op .


Anna van Asselt Secretaris
Anna van Asselt is de secretaris van het bestuur dit jaar. De correspondentie van Marie Curie en het legen van de brievenbus behoren tot haar taken. Ook maakt ze notulen van de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen. Je zult haar dagelijks treffen in de bestuurskamers met het maken van uitnodigingen en het beantwoorden van mailtjes. Ten slotte is zij dit jaar verantwoordelijk voor de studieboeken.

Zij is te bereiken op .


Anne Kramer Penningmeester
Dit jaar is Anne Kramer de penningmeester. Alle financiële zaken van Marie Curie worden door haar geregeld. Samen met de secretaris houdt zij de ledenadministratie bij, en als je niet weet of je lid bent kun je dat te allen tijde aan haar vragen. Als je recht hebt op geld van Marie, moet je met haar contact op nemen. Verder is zij dit jaar verantwoordelijk voor de duurzaamheid.

Zij is te bereiken op .


Wessel Veen Commissaris Extern & Vicevoorzitter
Wessel Veen is de commissaris extern dit jaar. Hij houdt zich bezig het met het onderhouden van contact met externe bedrijven en het regelen van de sponsoring. Ook is hij dit jaar de vicevoorzitter. Hij zal de voorzitter vervangen indien deze om welke reden dan ook (tijdelijk) niet in staat is om zijn taken uit te voeren.

Hij is te bereiken op en .


Irene Tiemeijer Commissaris Intern
Irene Tiemeijer heeft de functie van commissaris intern. Zij verstuurt elke week de welbekende MarieMail, overziet promotie en houdt toezicht op commissies. Ook houdt zij jaarlijks de Kopstukkenverkiezing. Verder is zij dit jaar de verantwoordelijke voor het waarborgen van privacy binnen de vereniging.

Zij is te bereiken op en .


Nienke Sanders Commissaris Activiteiten
Nienke Sanders heeft de functie van commissaris activiteiten. Zij regelt de administratie achter de geliefde wekelijkse Biermiddag en zorgt voor het soepel verlopen van de activiteiten en bezigheden van het bestuur. Ook is zij dit jaar de welzijnsverantwoordelijke.

Zij is te bereiken op .