het bestuur van marie curie


Op 1 augustus 2022 is het 51e bestuur der S.V. Marie Curie voor het verenigingsjaar 2022-2023 aangetreden. Op deze pagina kun je vinden wie er allemaal lid zijn van het bestuur. Bovendien staat uitgelegd welke functie iedereen binnen het bestuur vervult.
Het bestuur is te bereiken op .


Lina Posma Voorzitter
De voorzitter van Marie Curie is Lina Posma. Zij is het gezicht van de vereniging en leidt de alv's en bestuursvergaderingen. Over alles binnen Marie Curie kun je bij haar terecht. Daarnaast vertegenwoordigt zij de vereniging in de verschillende overlegorganen zowel binnen als buiten de faculteit. In de Impuls is altijd een bestuursstukje van haar te vinden. Ten slotte is zij dit jaar verantwoordelijk voor de studieboeken.

Zij is te bereiken op .


Boaz van Langen Secretaris
Boaz van Langen is de secretaris van het bestuur dit jaar. De correspondentie van Marie Curie en het legen van de brievenbus behoren tot zijn taken. Ook maakt hij notulen van de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen. Je zult hem dagelijks treffen in de bestuurskamers met het maken van uitnodigingen en het beantwoorden van mailtjes.

Hij is te bereiken op .


Loes Roodenburg Penningmeester
Dit jaar is Loes Roodenburg de penningmeester. Alle financiële zaken van Marie Curie worden door haar geregeld. Samen met de secretaris houdt zij de ledenadministratie bij, en als je niet weet of je lid bent kun je dat te allen tijde aan haar vragen. Als je recht hebt op geld van Marie, moet je met haar contact op nemen.

Zij is te bereiken op .


Lotte Hompes Commissaris Extern
Lotte Hompes is de commissaris extern dit jaar. Zij houdt zich bezig het met het onderhouden van contact met externe bedrijven en het regelen van de sponsoring. Verder is zij dit jaar de verantwoordelijke voor het waarborgen van privacy binnen de vereniging.

Zij is te bereiken op .


Isa Vervuurt Commissaris Intern & Vicevoorzitter
Isa Vervuurt heeft de functie van commissaris intern. Zij verstuurt elke week de welbekende MarieMail. Verder regelt zij van alles rondom de MarieMerchandise en is zij dit jaar verantwoordelijk voor de duurzaamheid. Ook is zij dit jaar de vicevoorzitter. Zij zal de voorzitter vervangen indien deze om welke reden dan ook (tijdelijk) niet in staat is om haar taken uit te voeren.

Zij is te bereiken op en .