Het bestuur van Marie Curie

Op 1 augustus 2019 is het 48e bestuur voor het verenigingsjaar 2019-2020 aangetreden. Op deze pagina kun je vinden wie er allemaal lid zijn van het bestuur. Bovendien staat uitgelegd welke functie iedereen binnen het bestuur vervult.

De voorzitter van Marie is Aileen Mentink. Zij is het gezicht van Marie en leidt de ALV's en bestuursvergaderingen. Over alles binnen Marie kun je bij haar terecht. Daarnaast vertegenwoordigt zij Marie in de verschillende overlegorganen zowel binnen als buiten de faculteit. In de Impuls is altijd een bestuursstukje van haar te vinden. Zij is te bereiken op .

Ilija Milutin is de vice-voorzitter en secretaris van het bestuur dit jaar. Hij zal de voorzitter vervangen indien zij om welke reden dan ook (tijdelijk) niet in staat is om haar taken uit te voeren. De correspondentie van Marie en het legen van de brievenbus behoren tot zijn taken. Ook maakt hij notulen van de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen. Je zult hem dagelijks treffen in de bestuurskamers met het maken van uitnodigingen en het beantwoorden van mailtjes. Hij is te bereiken op of .

Dit jaar is Joost de Kleuver de penningmeester. Alle financiële zaken van Marie worden door hem geregeld. Samen met de secretaris houdt hij de ledenadministratie bij, en als je niet weet of je lid bent kun je dat te allen tijde aan hem vragen. Als je recht hebt op geld van Marie, moet je met hem contact op nemen. Hij is te bereiken op .

Pjotr Koster is de commissaris extern dit jaar. Hij regelt de sponsoring. Hij is te bereiken op .

Tom van der Steen heeft de functie van commissaris intern. Hij verstuurt elke week de welbekende Mariemail. Verder regelt hij vanalles rondom de Marie-merchandise. Hij is dit jaar ook verantwoordelijk voor de studieboeken. Ten slotte is hij de privacyverantwoordelijke van dit collegejaar. Hij is te bereiken op .