het bestuur van marie curie


Op 1 augustus 2021 is het 50e bestuur der S.V. Marie Curie voor het verenigingsjaar 2021-2022 aangetreden. Op deze pagina kun je vinden wie er allemaal lid zijn van het bestuur. Bovendien staat uitgelegd welke functie iedereen binnen het bestuur vervult.
Het bestuur is te bereiken op .


Tycho Jongens Voorzitter
De voorzitter van Marie Curie is Tycho Jongens. Hij is het gezicht van de vereniging en leidt de alv's en bestuursvergaderingen. Over alles binnen Marie Curie kun je bij hem terecht. Daarnaast vertegenwoordigt hij de vereniging in de verschillende overlegorganen zowel binnen als buiten de faculteit. In de Impuls is altijd een bestuursstukje van hem te vinden.

Hij is te bereiken op .


Romy Vermaak Secretaris
Romy Vermaak is de secretaris van het bestuur dit jaar. De correspondentie van Marie Curie en het legen van de brievenbus behoren tot haar taken. Ook maakt zij notulen van de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen. Je zult haar dagelijks treffen in de bestuurskamers met het maken van uitnodigingen en het beantwoorden van mailtjes.

Zij is te bereiken op .


Ida DiVincenzo Penningmeester
Dit jaar is Ida DiVincenzo de penningmeester. Alle financiële zaken van Marie Curie worden door haar geregeld. Samen met de secretaris houdt zij de ledenadministratie bij, en als je niet weet of je lid bent kun je dat te allen tijde aan haar vragen. Als je recht hebt op geld van Marie, moet je met haar contact op nemen.

Zij is te bereiken op .


Fabian Delforge Commissaris Extern
Fabian Delforge is de commissaris extern dit jaar. Hij houdt zich bezig het met het onderhouden van contact met externe bedrijven en het regelen van de sponsoring.

Hij is te bereiken op .


Anna Billekens Commissaris Intern
Anna Billekens heeft de functie van commissaris intern. Zij verstuurt elke week de welbekende MarieMail. Verder regelt zij van alles rondom de MarieMerchandise en is zij dit jaar verantwoordelijk voor de studieboeken.

Zij is te bereiken op .


Marcel Valize Vicevoorzitter
Marcel Valize is dit jaar de vicevoorzitter. Hij zal de voorzitter vervangen indien deze om welke reden dan ook (tijdelijk) niet in staat is om zijn taken uit te voeren. Ten slotte is hij dit collegejaar de verantwoordelijke op de gebieden privacy en duurzaamheid.

Hij is te bereiken op .