het bestuur van marie curie


Op 1 augustus 2020 is het 49e bestuur der S.V. Marie Curie voor het verenigingsjaar 2020-2021 aangetreden. Op deze pagina kun je vinden wie er allemaal lid zijn van het bestuur. Bovendien staat uitgelegd welke functie iedereen binnen het bestuur vervult.
Het bestuur is te bereiken op .


Emma Spierings Voorzitter
De voorzitter van Marie Curie is Emma Spierings. Zij is het gezicht van de vereniging en leidt de alv's en bestuursvergaderingen. Over alles binnen Marie Curie kun je bij haar terecht. Daarnaast vertegenwoordigt zij de vereniging in de verschillende overlegorganen zowel binnen als buiten de faculteit. In de Impuls is altijd een bestuursstukje van haar te vinden.

Zij is te bereiken op .


Job van Hussen Secretaris en Vicevoorzitter
Job van Hussen is de secretaris en vicevoorzitter van het bestuur dit jaar. Hij zal de voorzitter vervangen indien zij om welke reden dan ook (tijdelijk) niet in staat is om haar taken uit te voeren. De correspondentie van Marie Curie en het legen van de brievenbus behoren tot zijn taken. Ook maakt hij notulen van de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen. Je zult hem dagelijks treffen in de bestuurskamers met het maken van uitnodigingen en het beantwoorden van mailtjes.

Hij is te bereiken op of .


Agnes van Hoof Penningmeester
Dit jaar is Agnes van Hoof de penningmeester. Alle financiële zaken van Marie Curie worden door haar geregeld. Samen met de secretaris houdt zij de ledenadministratie bij, en als je niet weet of je lid bent kun je dat te allen tijde aan haar vragen. Als je recht hebt op geld van Marie, moet je met haar contact op nemen.

Zij is te bereiken op .


Daniel Lourens Commissaris Extern
Daniel Lourens is de commissaris extern dit jaar. Hij houdt zich bezig het met het onderhouden van contact met externe bedrijven en het regelen van de sponsoring.

Hij is te bereiken op .


Ilsa Lameris Commissaris Intern
Ilsa Lameris heeft de functie van commissaris intern. Zij verstuurt elke week de welbekende MarieMail. Verder regelt zij vanalles rondom de MarieMerchandise. Ten slotte is zij dit collegejaar de privacyverantwoordelijke.

Zij is te bereiken op .


Maarten de Dreu Commissaris Educatie
Maarten de Dreu is dit jaar de commissaris educatie. Hij is verantwoordelijk voor alle educatieve evenementen. Daarnaast is hij dit jaar ook verantwoordelijk voor de studieboeken.

Hij is te bereiken op