Het bestuur van Marie Curie

Op 1 augustus 2018 is het 47e bestuur voor het verenigingsjaar 2018-2019 aangetreden. Op deze pagina kun je vinden wie er allemaal lid zijn van het bestuur. Bovendien staat uitgelegd welke functie iedereen binnen het bestuur vervult.

De voorzitter van Marie is . Zij is het gezicht van Marie en leidt de ALV's en bestuursvergaderingen. Over alles binnen Marie kun je bij haar terecht. Daarnaast vertegenwoordigt zij Marie in de verschillende overlegorganen zowel binnen als buiten de faculteit. In de Impuls is altijd een bestuursstukje van haar te vinden. Zij is te bereiken op voorzitter@marie-curie.nl.

is de secretaris van het bestuur dit jaar. De correspondentie van Marie en het legen van de brievenbus behoren tot zijn taken. Ook maakt hij notulen van de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen. Je zult hem dagelijks treffen in de bestuurskamers met het maken van uitnodigingen en het beantwoorden van mailtjes. Hij is te bereiken op secretaris@marie-curie.nl.Dit jaar is de penningmeester. Alle financile zaken van Marie worden door haar geregeld. Samen met de secretaris houdt zij de ledenadministratie bij, en als je niet weet of je lid bent kun je dat te allen tijde aan haar vragen. Als je recht hebt op geld van Marie, moet je met haar contact op nemen. Zij is te bereiken op penningmeester@marie-curie.nl.is de vicevoorzitter en tevens commissaris extern dit jaar. Hij zal de voorzitter vervangen indien die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet in staat is om haar taken uit te voeren. Ook zal hij de sponsoring regelen. Hij is te bereiken op extern@marie-curie.nl of vicevoorzitter@marie-curie.nl.

Deze vier mensen vormen samen het dagelijks bestuur. Daarnaast zijn er nog twee andere bestuursleden.

heeft de functie van commissaris intern. Hij verstuurt elke week de welbekende Mariemailer. Verder regelt hij vanalles rondom de Marie-merchandise. Hij is te bereiken op intern@marie-curie.nl.

verzorgt dit jaar de functie commissaris communicatie. Hij gaat over zaken die te maken hebben met onder andere de leden van de eigen vereniging, contact met andere (studie)verenigingen en privacy. Dit zijn allemaal taken die te maken hebben met de rol van communicatie. De functie is dit jaar voor het eerst gevormd als vervanging voor de functie algemeen bestuurslid. Hij is te bereiken op comcom@marie-curie.nl.