lustrumcie

De lustrumcommissie is de commissie die eens in de 5 jaar een periode organiseert waarin iedereen de verjaardag van studievereniging Marie Curie viert. De lustrumcie is verantwoordelijk voor een tijd vol supergave activiteiten, borrels, feesten en plezier. In 2018 vond het 8e lustrum plaatsvinden in midden februari.


Voor verdere informatie kan er gemaild worden naar .