Stukkendeadline ALV 1

Op maandag 16 oktober zal de eerste ALV van dit jaar plaatsvinden. De volgende stukken behoren op de stukkendeadline ingeleverd te worden:
  • Brouwcie: Afrekening 2022-2023
  • Akcie: Afrekening 2022-2023 + Begroting 2023-2024
  • Symposiumcie: Afrekening 2022-2023
  • Weekendcie: Afrekening 2022-2023
  • Lustrumcie: Afrekening 2022-2023
  • Vakancie: Begroting 2023-2024
  • Bestuur 2022-2023: Jaarverslag + Financieel Jaarverslag 2022-2023 en Sponsoroverzicht 2022-2023
  • Kasco 2022-2023: Kascobrief