Bestuursinloopmoment

tot
Hybride (HG02.028 & Discord)


English follows Dutch

Liefste Marieërs,

De eerste alv van het jaar komt er weer aan en dit betekent dat het ook tijd is voor het eerste bestuursinloopmoment. Deze keer zal het bestuursinloopmoment zowel fysiek als digitaal plaatsvinden in de pauze op 15 oktober. De fysieke locatie is hg02.028 en er zullen koekjes aanwezig zijn. Digitaal zal het inloopmoment plaatsvinden in de Zuidkantine Discord, klik hier om aan het Discord-kanaal toegevoegd te worden. Tijdens het inloopmoment kun je aan ons laten weten hoe je vindt dat wij het als bestuur tot nu toe doen. Ook kun je hier bepaalde suggesties geven en korte vragen stellen over bepaalde onderwerpen voor de alv.

Hopelijk tot daar,

Knuffels,
Het Bestuur


Dear Marieërs,

The first General Member Assembly (GMA) of the year is coming soon, and this means it's also time for the first board hour. This time the board hour will be physical and digital in the break of October 15th. The physical location is hg02.028, and there will be cookies. The digital location is the South-Canteen Discord, to join this Discord server click here. During the board hour you can let the board know how you think their doing. You can also give suggestions and ask short questions about certain topics for the GMA.

We hope to see you there,

Hugs,
The Board