Zusjespubquiz / Sisterpubquiz

Op tot Discord
English follows Dutch.
Lieve Mariers,

Helaas kon de fysieke zusjesactiviteit in maart niet doorgaan, maar dat weerhield ons niet om met vol enthousiasme toch iets neer te zetten. S.V. Marie Curie, S.V. Arago (Enschede) en S.V.T.N. J.D. van der Waals (Eindhoven) presenteren: de Grote Zusjespubquiz!!!

Op 11 juni om 20:00 verzamelen we in een Discord server om tegen elkaar te strijden! Je kunt je aanmelden in tweetallen en dan een team vormen met mede-natuurkundigen uit Eindhoven en Enschede (meer gevarieerde kennis is altijd goed in een pubquiz ;) ), of je kunt je aanmelden in een team van maximaal 6 personen. Er zal natuurlijk een fantastische prijs zijn voor de winnaars!

Hopelijk tot 11 juni!

Groetjes,
De besturen van Marie Curie, Arago en J.D. van der Waals

Dear Mariers,

Unfortunately, the sisteractivity in March had to be canceled. However, this didn't withhold us from organising an amazing activity. S.V. Marie Curie, S.V. Arago (Enschede) and S.V.T.N. J.D. van der Waals (Eindhoven) present: the Great Sisterpubquiz!!!

On the 11th of June at 20:00, we will gather in Discord to battle each other! You can register in pairs and form a team with fellow physisists from Eindhoven and Enschede (more variation in knowledge is always good in a pubquiz ;) ), or you can register in a team of max 6 persons. Of course there will be an amazing prize for the winners!

See you on the 11th of June!

Greetings,
The boards of Marie Curie, Arago and J.D. van der Waals