Symposium 2024

Irene in Nieuws 2024-01-31 10:34English follows Dutch

Binnenkort wordt het jaarlijkse symposium van Marie Curie weer georganiseerd, met deze keer als thema sterrenkunde! Er staan verschillende praatjes op het programma, met onderwerpen variërend van metingen aan neutrino's tot aan astrochemie van ijsvorming in de ruimte. Het symposium is toegankelijk voor iedereen, van eerstejaars bachelorstudenten tot promovendi en docenten. Er zal natuurlijk ook gratis lunch zijn en een borrel achteraf. Dit allemaal gaat gebeuren op vrijdag 8 maart van 11:00 - 16:45 in HG00.307.

Als je het symposium wilt bijwonen (en wilt bijdragen aan hoe goed wij in kunnen schatten hoe veel lunch er nodig is), schrijf je dan nu in via de website . Bij het inschrijven wordt ook om je NNV nummer gevraagd, hiermee krijgen wij subsidie voor het symposium. Tweedejaars kunnen een jaar gratis lid worden van de NNV, kijk hiervoor op de website van de NNV!

Hopelijk tot bij het symposium en met sterrenkundige groetjes,
De Symposiumcie

English:

Marie Curie's annual symposium will be held again soon, this time on the theme of astronomy! Several talks are scheduled, with topics ranging from measurements of neutrinos to the astrochemistry of ice formation in space. The symposium is open to everyone, from first-year students to PhD students and staff. There will, of course, be free lunch and a 'borrel' afterwards. This will all happen on Friday the 8th of March, from 11:00 - 16:45 in HG00.307.

If you want to attend the symposium (and contribute to how well we can estimate how much lunch is needed), register now via the website. When you register, you will also be asked for your NNV number, which is how we get extra funding for the symposium.

Hope to see you at the symposium and with astronomical love,The Symposium committee