Casemiddag Ordina

Van tot HG00.062
Op de casemiddag van Ordina ga je in groepjes aan de slag met een opdracht die lijkt op een probleem uit het bedrijfsleven. Hieronder staat een korte uitleg van wat Ordina doet en wat je gaat doen bij de casemiddag: De case waar jullie aan gaan werken geeft een inkijkje in de verdeling van criminele activiteiten over Nederland: in welke gemeente woon je het veiligst en in welke gemeente krijg je het meest te maken met criminele activiteiten? Je analyseert waar deze verschillen door zouden kunnen ontstaan en brengt een advies uit over hoe deze cijfers naar beneden gesteld kunnen worden zodat Nederland een stukje veiliger wordt!
Inschrijflijst gesloten